Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach

Szkoła PodstawowaNiepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcnie-Szkoła Filialna w Żabicach