Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracyGimnazjum w Hucie Mińskiej