Szkoła Podstawowa w Uhowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUPIANCE STAREJKatolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach