Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w BiałymstokuPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce