Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w KoszelewachSzkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu